ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสอบถาม ITA ผ่านระบบ ITAS  
 

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อยู่ระหว่างการประเมิน ITA ของสำนักงาน ปปช. จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านม้า ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อันประกอบด้วย
1. ผู้ประกอบการ
2. ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
3. ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ
4. ผู้ที่เคยมาติดต่อเพื่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า หรือผู้มาติดต่อราชการ ฯลฯ
เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบ ITAS (https://itas.nacc.go.th/go/eit/gxdor9).ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ: เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากจากทั่วประเทศเข้าระบบ ทำให้บางช่วงเวลาระบบไม่สามารถใช้การได้ ทั้งนี้อาจเข้าระบบเพื่อตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ของทุกวัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 10.39 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 42 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
   
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จ.พระนครศรีอยุธยา โทร : 035-352-985
จำนวนผู้เข้าชม 30,089 เริ่มนับ 20 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com