หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 2561 19
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปโคกอีแร้ง ม.5 และ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณ ม.5,8   12 ต.ค. 2561 20
ราคากลาง   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 2 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม   13 ก.ค. 2561 37
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลไม้ตรา   2 ก.ค. 2561 16
ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลโคกช้าง   2 ก.ค. 2561 22
ราคากลาง   โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองกระเพรา หมู่ที่ 1   2 ก.ค. 2561 24
ราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าบ้าน นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 43
ราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 18
ราคากลาง   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 38
ราคากลาง   การจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ)   2 ก.ค. 2561 11
  (1)     2      3   
 
   
 
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จ.พระนครศรีอยุธยา โทร : 035-352-985
จำนวนผู้เข้าชม 23,824 เริ่มนับ 20 ก.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com