หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ผู้บริหาร
 
 


นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 


นายเอนก สุขสุชิต
รองนายก อบต.บ้านม้า


นายจตุรภัทร ขันตี
รองนายก อบต.บ้านม้า
 


นายสุวัฒน์ สุขสุลาภ
เลขานายก อบต.บ้านม้า
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985