องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
อย 0023.2/ว 7740 โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 248 ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว 242 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว253 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว251 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว252 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว229 ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.3/ว228 ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562  [ 25 เม.ย. 2562 ]    
 
มท 0801.3/ว44 การจัดโครงการอบรมสัมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2562 ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย  [ 24 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว7628 การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว7542 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.3/ว7541 สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.1/ว7535 การบริหารจัดการขยะเปียก  [ 23 เม.ย. 2562 ]    
 
อย 0023.1/ว 7506 ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายเอเซีย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
อย0023.5/ว7500 การขยายเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  [ 22 เม.ย. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 357
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985