องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
กิจกรรม
 
 


 
ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R [ 23 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
การบรรยายเสริมสร้างความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 47
 
 
     


 
การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 53
 


 
อบต.บ้านม้า ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการรับชำระภาษี [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 53
 
 
     


 
อบต.บ้านม้า จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 [ 18 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 71
 


 
โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง [ 25 ต.ค. 2561 ]  
อ่าน: 124
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985