องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
กิจการสภา
 
 


 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 3
 


 
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]  
อ่าน: 15
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 86
 


 
บันทึกการประชุมสภาสมัญวิสามัญสมัยที่ 1 [ 8 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 68
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985