องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 16.36 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985