องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
การจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ)  
 

การจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ)  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2561 เวลา 16.42 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985