องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 14.42 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985