องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.17 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985