องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.19 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985