องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ อบต.บ้านม้า  
 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ อบต.บ้านม้า

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 11.20 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985