องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  
 

ขอเชิญประชาชนตำบลบ้านม้า ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยสามารถเขียนใบสมัครได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 14.44 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985