องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประกาศราชชื่อผู้มายื่นซองเอกสารสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 14.52 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985