องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประกาศเรื่อง การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ใบอนุญาตที่จำหน่ายอาหาร และ ใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 14.04 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985