องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 14.19 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985