หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985