องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้เข้าชม 15 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985