องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)   2 ก.ค. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สบริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม)   2 ก.ค. 2561 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรสายทาง หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 40
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณถนนทุกซอยภายใน หมู่ที่ 2   2 ก.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณบ้านยายเอียด หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังบริเวณสะพานถึงเขต อบต.โคกช้าง หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอย หมู่ที่ 6   2 ก.ค. 2561 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอยบริเวณ หมู่ที่ 1   2 ก.ค. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระยาบรรลือ หมู่ที่ 6   2 ก.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้   2 ก.ค. 2561 34
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปี 2559 (1)   2 ก.ค. 2561 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1)   2 ก.ค. 2561 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 18
<< หน้าแรก...     8      9      10      11     (12)     13      14   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985