องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดในหมู่ที่ 7   19 เม.ย. 2562 4
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลโคกช้าง   21 ธ.ค. 2561 77
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 3   7 ธ.ค. 2561 63
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1    22 พ.ย. 2561 105
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการคสล.หมู่ที่ 6 เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลโคกช้าง   21 พ.ย. 2561 94
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562   16 ต.ค. 2561 102
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปโคกอีแร้ง ม.5 และ โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณ ม.5,8   12 ต.ค. 2561 57
ประกาศราคากลาง   โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ ระยะที่ 2 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม   13 ก.ค. 2561 127
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลไม้ตรา   2 ก.ค. 2561 114
ประกาศราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านม้า เชื่อมตำบลโคกช้าง   2 ก.ค. 2561 77
ประกาศราคากลาง   โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองกระเพรา หมู่ที่ 1   2 ก.ค. 2561 83
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าบ้าน นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 101
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 107
ประกาศราคากลาง   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 99
ประกาศราคากลาง   การจัดซื้อเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ)   2 ก.ค. 2561 59
  (1)     2      3   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985