องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ประกาศราคากลาง   โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 37
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 50
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนนเส้นเดิม)   2 ก.ค. 2561 42
ประกาศราคากลาง   โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 29
ประกาศราคากลาง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 17
ประกาศราคากลาง   โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 ก.ค. 2561 17
ประกาศราคากลาง   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 20
ประกาศราคากลาง   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   2 ก.ค. 2561 18
ประกาศราคากลาง   ประกาศ การจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่ 1)   2 ก.ค. 2561 31
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านปากชวาก,บ้านปากแคว   2 ก.ค. 2561 17
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม)   2 ก.ค. 2561 35
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 17
ประกาศราคากลาง   ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 21
ประกาศราคากลาง   ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3   2 ก.ค. 2561 21
ประกาศราคากลาง   ประกาศราคากลาง ถังขยะ   2 ก.ค. 2561 23
   1     (2)  
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985