องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว :รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562   5 เม.ย. 2562 11
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562   7 มี.ค. 2562 9
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562   11 ก.พ. 2562 79
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561    7 ม.ค. 2562 57
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิยน 2561   7 ธ.ค. 2561 29
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561   14 พ.ย. 2561 52
สขร.   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 39
สขร.   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561   1 ก.ย. 2561 24
สขร.   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561   3 ส.ค. 2561 23
สขร.   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561   4 ก.ค. 2561 48
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่ 7   2 ก.ค. 2561 23
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 19
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 5   2 ก.ค. 2561 20
สขร.   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8   2 ก.ค. 2561 21
สขร.   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561   7 มิ.ย. 2561 32
  (1)     2   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985