องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
 
 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 11.01 น. โดย คุณ พจนี สุขสุศักดิ์

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985